ช่วยเหลือ/บริจาค

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย พัฒนา ส่งเสริม เด็กๆ หูหนวกเหล่านี้ได้โดย….

– บริจาควัสดุ-อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กหูหนวก
– บริจาคเครื่องช่วยฟังเพื่อการพัฒนาการได้ยินของเด็กๆ
– บริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆ ในทุกด้าน (ที่พัก อาหาร การศึกษา นันทนาการ พัฒนาการ ฯลฯ)
– เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น หรือบริจาคอาหารสำหรับเด็กๆ
– อุปถัมภ์เด็กและช่วยให้เขารู้สึกว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต
– ท่านสามารถบริจาคโดย
เขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
บริจาคผ่านบัญชี ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เลขที่ 342-4-57203-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง
– ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

แจ้งโอนเงินและนำส่งใบโอนเงินมาที่
โทร. 038-423-468, 038-416-426 ต่อ 121, 140
E-mail: info@sotpattana.ac.th , info@thepattayaorphanage.org

Facebooktwittergoogle_plusmail