รักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมรักการอ่าน ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ให้เกิดความรักในการอ่านและพัฒนาทักษะด้านการอ่านคำแบบง่าย ๆ สำหรับชีวิตประจำวัน..

« ของ 2 »
Facebooktwittergoogle_plusmail