ค่ายหรรษา 2567

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมกิจกรรมค่ายหรรษา หรือ Walk Rally ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งคณะครูได้จัดเป็นฐานด้านร่างกาย และฐานทักษะด้านสติปัญญา ให้เด็ก ๆ ในทีมสีเหลืองและสีชมพู ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและท้าทาย โดยหลังจากพิธีเปิด โดยบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งสองด้านควบคู่กันไป.. ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

« ของ 3 »
Facebooktwittergoogle_plusmail