วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนทั้งสามระดับชั้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี และนักเรียนรุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรักและความเคารพ ต่อคุณครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์  ทั้งนี้ คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้ให้โอวาทโอกาสเปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2566 ให้เด็ก ๆ ทุกคนตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของคุณครู  ตลอดจนให้กำลังใจคุณครูและพี่เลี้ยงทุกคนเป็นพิเศษ เนื่องจากในการดูแลเด็ก ๆ จำเป็นต้องมีความทุ่มเทเอาใจใส่เป็นอย่างมาก..

« ของ 3 »
Facebooktwittergoogle_plusmail