หนูน้อยหมวกแดง

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมนิทานภาษามือ เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษามือและให้เด็ก ๆ ได้ฝึกความกล้าแสดงออก โดยนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว นักเรียนได้บทเรียนจากนิทาน ในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอน รวมถึงคำแนะนำของผู้ปกครองและคุณครู ตลอดจนการไม่พูดคุย หรือรับของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด..

« ของ 2 »
Facebooktwittergoogle_plusmail