รักการอ่าน ครั้งที่ 2/2565

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในอาคารโดมอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเล่านิทาน ความกล้าแสดงออก และการฝึกสะกดนิ้วมือไทย ผ่านทางการเข้ากลุ่มเรียนรู้คำศัพท์ และกลุ่มนิทานแสนสนุก

« ของ 3 »
Facebooktwittergoogle_plusmail