ต่ออายุใบรับรอง ASIC ครั้งที่ 4

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดพิธีรับมอบใบรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับสากล โดย Dr. Maurice Dimmock ประธานบริษัท Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) ประเทศอังกฤษ ได้เดินทางมามอบใบรับรองครั้งที่ 4 ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีความล่าช้าในการส่งมอบเนื่องจากสถานการณ์โควิด  ทั้งนี้ บาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ ได้รับมอบใบรับรองฉบับล่าสุด ซึ่งมีระยะเวลา ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 2565 (ค.ศ. 2022) ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2569 (ค.ศ. 2026) โดยบาทหลวงกฤษฎา สุขพัฒน์ กรรมการบริหาร และนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เป็นสักขีพยาน ร่วมกับคณะครูและนักเรียน

เมื่อสิ้นสุดพิธีดังกล่าว คุณมอริซ ได้ชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ และแนวทางการปรับภูมิทัศน์ โอกาสครบรอบ 40 ปีของโรงเรียนฯ ก่อนที่จะแจกอาหารว่างให้กับนักเรียนทุกคนด้วย

อนึ่ง การรับรองคุณภาพแต่ละครั้ง โดยปกติมีอายุ 4 ปี โดยใบรับรองฉบับแรก เริ่มในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ส่วนในฉบับที่ 2 เป็นการยกระดับสู่สถานะ Premier Institution ในขณะที่ฉบับที่ 3 เป็นการรับรองในช่วงโควิด และไม่มีพิธีเป็นทางการ และฉบับล่าสุด โรงเรียนยังคงสถานะ Premier Institution อยู่.. ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ASIC และคุณมอริซเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ.. ขอพระรักและอวยพรทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ

« ของ 2 »
Facebooktwittergoogle_plusmail