ประเมินคุณภาพ

« ของ 3 »

ดร. มอริซ ดิมมัค ประธานบริษัท Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) ประเทศอังกฤษ ได้เข้าตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนนานาชาติ ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ และสัมภาษณ์บาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ และนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการ เพื่อการต่ออายุใบรับรองคุณภาพที่ถูกเลื่อนกำหนดมาหลายครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ในโอกาสนี้ ดร. มอริซยังได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ Inclusivity Award 2021 ให้แก่บาทหลวง ดร. วีระ โอกาสที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้รับการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลดังกล่าว ในระหว่างการประชุมประจำปีทางออนไลน์ ในเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ก่อนการประเมินโรงเรียนและทักทายนักเรียน ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน พยาบาลวิชาชีพของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ให้การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับทีมงานของ ASIC ซึ่งทุกคนมีผลตรวจเป็นลบ.. ผู้บริหารและคณะครูขอขอบคุณ ดร. มอริซและทีมงานเป็นอย่างสูง

Facebooktwittergoogle_plusmail